Już po raz 24. na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej zainaugurowano Lato Polonijne 2014, organizowane przez Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS w Lublinie. Podczas uroczystości, która odbyła się 11 lipca, Tadeusz Sławecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej wraz z Anną Atłas, dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji za Granicą, wręczyli prof. dr hab. Janowi Mazurowi „Medal z podziękowaniem za krzewienie polskiej oświaty za granicą".
Oprócz merytorycznego programu, obejmującego wykłady, seminaria i warsztaty, przygotowano bogaty program kulturalny i turystyczny, umożliwiający poznanie zabytków i kultury regionalnej Lublina, a także obejmujący wycieczki do Warszawy, Krakowa i Wieliczki. Poza tym planowane są m.in. imprezy integracyjne, filmy, dyskusje i koncerty. Więcej>>

Polecamy: Stypendia od Polonii kanadyjskiej dla zdolnych uczniów