– Pragnę zwrócić szczególną uwagę na korzyści płynące z promowania wśród młodego pokolenia zaangażowania w działalność społeczną oraz wolontariat na rzecz budowania społeczeństwa otwartego i solidarnego – powiedziała Marzenna Drab.
Wiceminister edukacji Marzenna Drab w swoim wystąpieniu przekonywała, że sukces Unii Europejskiej i jej przyszłość zależy od młodych ludzi, dlatego tak ważne jest, aby intensywniej zająć się problemami związanymi z odbudową zaufania do świata polityki.
Podczas spotkania przyjęto m.in. wnioski w sprawie promowania nowych rozwiązań w pracy z młodymi ludźmi w celu odkrywania i rozwijania ich potencjału.

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Student
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów