Już 24 lutego 2015 r.  w Łodzi odbędzie się konferencja "Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych" organizowana  przez Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Celem konferencji jest prezentacja wyników realizowanego w 2014 roku projektu dotyczącego badania losów absolwentów wybranych łódzkich szkół zawodowych.
Badanie umożliwiło pozyskanie informacji na temat problemów i procesu wkraczania osób młodych na rynek pracy, pozyskano wiedzę na temat ich aktywności zawodowej oraz stopnia przygotowania absolwentów do pracy zawodowej.
Tematyka konferencji będzie dotyczyła również:
•    określenia możliwości i potrzeb w zakresie badania efektywności kształcenia,
•    zagadnień dotyczących problemów związanych z wejściem absolwentów szkół zawodowych na rynek pracy,
•    określenia roli i znaczenia badań losów absolwentów dla budowania sprzężeń zwrotnych w układzie SZKOŁA ↔ FIRMA,
•    dostarczenia rekomendacji dotyczących wdrożenia do szkół działań z obszaru monitorowania losów absolwentów.
Ważnym punktem wydarzenia będzie dyskusja, w trakcie której jej uczestnicy będą mogli odnieść się do poszczególnych wystąpień, jak również będą mogli podzielić się własnymi przemyśleniami i doświadczeniami w odniesieniu do zagadnień będących przedmiotem konferencji. Wypracowane w trakcie dyskusji wnioski
i rekomendacje mogą stać się dobrym narzędziem projektowania koniecznych zmian
w obszarze edukacji regionalnej.

Legitymacja zawodowa ułatwi znalezienie pracy za granicą>>