Mieszkańcy Warszawy mogą już zgłaszać propozycje, które mają być zrealizowane z części budżetu przekazanego do ich dyspozycji. To ok. 25 mln zł.
– Pomysły na ich wykorzystanie mogą zgłaszać nie tylko osoby pełnoletnie, ale też młodsze, byle za zgodą opiekuna prawnego – mówi Agnieszka Kłąb, rzecznik stołecznego ratusza - Chcemy zaangażować na poważnie w życie miasta młodych ludzi i pokazać im, że można rozmawiać i wspólnie dochodzić do fajnych rozwiązań – tłumaczy. Więcej>>