Kończący się 29 czerwca rok szkolny 2011/2012 był dla nauczycieli i dyrektorów szkół rokiem wyjątkowo trudnym. Złożyło się na to wiele czynników: wprowadzana przez rząd reforma, zamieszanie wokół obowiązku szkolnego sześciolatków oraz pogłębiający się kryzys demograficzny, który doprowadził do likwidacji ponad dwóch tysięcy szkół. 

Każdemu z tych problemów poświęciliśmy wiele miejsca w naszych serwisach i czasopismach. Redakcja "Dyrektora Szkoły" zebrała dane i opracowała szczegółowy raport na temat przyczyn likwidacji szkół oraz - budzącej ostatnio wiele kontrowersji - kwestii przekazywania szkolnych stołówek podmiotom prywatnym. Dzięki kwartalnikowi "Przed Szkołą" mogliśmy przedstawić Państwu wszystkie plusy i minusy objęcia sześciolatków obowiązkiem szkolnym, zwłaszcza w kontekście dojrzałości najmłodszych uczniów do podjęcia nauki oraz wyzwań, jakim muszą sprostać pracujący z nimi nauczyciele . 
Większość naszych opracowań poświęcona była jednak problemom prawnym. Dzięki ekspertom serwisu Prawo Oświatowe/ABC mieliśmy możliwość przybliżenia Państwu nowej formuły egzaminu gimnazjalnego, ramowych planów nauczania oraz zagadnień związanych z organizacją placówki i szkolnym prawem pracy.  

Korzystając z okazji, dziękujemy czytelnikom za wspólnie spędzony rok szkolny 2011/2012. Wyrażamy nadzieję, że publikowane przez nas materiały okażą się pomocne także po wakacjach, zwłaszcza że rozpoczynający się 1 września rok szkolny przyniesie wiele zmian, takich jak reforma szkolnictwa zawodowego , czy - wywołująca już teraz wiele protestów - nowa podstawa programowa w szkołach ponadgimnazjalnych
Wszystkim, którzy wraz z zakończeniem roku udają się na wakacje, życzymy regeneracji sił i owocnie spędzonego czasu. 
Z doświadczenia wiemy jednak, że zakończenie roku nie dla wszystkich oznacza wolne dni. Czas wakacji jest  dla wielu dyrektorów szkół okresem intensywnej pracy, której wymaga nadzorowanie prac remontowych, wprowadzanie zmian w infrastrukturze, a także samodoskonalenie. 
Dyrektorom, którzy nie uporali się jeszcze z kwestią wypłat świadczeń urlopowych, polecamy komentarz:  Świadczenie urlopowe - jak je wyliczyć?>>  

Wakacyjnym obowiązkom dyrektora poświęcony został także lipcowy numer
"Dyrektora Szkoły", w którym znajdą się m.in. artykuły dotyczące:
- łączenia szkół i związanych z tym obowiązków; 
- prac remontowych i ich odbioru;
- delegowania uprawnień; 
- sposobu promowania szkoły przez internet;
- action learning, jako metody wspomagania rozwoju nauczycieli.

Wszystkim dyrektorom i nauczycielom polecamy także zapoznanie się z programem Edu Trendy 2012 - największej branżowej imprezy, która odbędzie się w dniach 27-28 września 2012 r. w Pałacu Kultury i Nauki. Program imprezy opiera się na doświadczeniach Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół i Europejskiej Konferencji Dyrektorów Przedszkoli oraz trendach edukacyjnych na świecie. 
EDU Trendy 2012 będzie spotkaniem profesjonalistów oraz wszystkich osób zainteresowanych rozwojem oświaty, szukających rozwiązań poprawiających jej jakość i efektywność. Jego celem jest wymiana informacji, debata, integracja środowiska oświatowego oraz omówienie najistotniejszych dla edukacji zagadnień. Z tych powodów warto uwzględnić imprezę w planach na przyszły rok szkolny. Zainteresowanych zapisem zapraszamy na stronę internetową wydarzenia>>

Redakcje: portalu oswiata.abc.com.pl , serwisu Prawo Oświatowe/ABC, „Dyrektora Szkoły” i „Przed Szkołą”.