Uczelnie, które teraz otrzymały pieniądze na zwiększenie naboru na dofinansowane fakultety, odwołały się od wyników ubiegłorocznego konkursu. Ich wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, dlatego dostaną dotację. Jednak liczba zamawianych kierunków będzie dużo niższa niż w zeszłym roku. Z 93 spadnie do 22. Resort nauki rozważał dotowanie uczelni z budżetu, ale doszedł do wniosku, że może to utrudnić dalsze pozyskiwanie pieniędzy z UE na ten cel.