We wszystkich szkołach, które ucierpiały w wyniku powodzi, rok szkolny rozpocznie się bez opóźnień - wynika z informacji przekazanych przez kuratoria oświaty.
W rezultacie tegorocznych powodzi ucierpiało ponad 800 szkół i placówek różnych typów, a straty oszacowano na niemal 100 mln zł. W części szkół urządzono lokale zastępcze dla powodzian, magazyny na przekazywane dary, czy siedziby dla żołnierzy, pomagających w usuwaniu skutków żywiołu. Teraz w placówkach trwają przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego. We wszystkich szkołach zajęcia dla uczniów zaczną się w terminie, choć część prac remontowych będzie prowadzona jeszcze po 1 września.
Gminy, na terenie których w wyniku powodzi zostały zniszczone szkoły, mogły ubiegać się o fundusze na likwidacje skutków spowodowanych przez żywioły m.in. w ramach 0,6 proc. rezerwy subwencji oświatowej. Do tej pory do MEN wpłynęło 145 kompletnych wniosków, opiewających na łączną kwotę około 68 mln zł.
 
Źródło: Serwis Samorządowy PAP, 24.08.2010 r.