Kwota bazowa, od której wysokości Karta Nauczyciela uzależnia wysokość średniego wynagrodzenia nauczycieli, wzrośnie o 35,33 zł.
Projekt ustawy na 2017 r. przewiduje jej podwyższenie do  2.752,92 zł, co oznacza niewielkie podwyżki średnich wynagrodzeń pedagogów.
Sposób wyliczania pensji określa art. 30 Karty Nauczyciela, w przyszłym roku wyniosą:
- nauczyciel stażysta - 100 proc. kwoty bazowej - 2.752,92 zł.;
- nauczyciel kontraktowy - 111 proc. kwoty bazowej - ok. 3.055,74 zł;
- nauczyciel mianowany - 144 proc. kwoty bazowej - ok. 3.964,20 zł
- nauczyciel dyplomowany - 184 proc. kwoty bazowej - ok. 5.065,37 zł.
Posłowie zajmą się również ustawą okołobudżetową na przyszły rok - określa ona m.in. wysokość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli - kwota ta nie ulegnie podwyższeniu.

Minister edukacji gościem Kongresu Edukacja i Rozwój>>

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów