Z Karty Nauczyciela wynika obowiązek corocznego określania stawek minimalnego wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli. Z tego powodu resort edukacji przekazał do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia regulującego tę materię.
Stawki w przyszłym roku szkolnym nie wzrosną, jest to efektem utrzymania na tym samym poziomie kwot bazowych określanych w ustawie budżetowej.
Jak podkreśla MEN w uzasadnieniu do rozporządzenia: "rozwiązanie to nie zaburzy wypracowanych struktur wynagrodzenia nauczycieli i jednocześnie pozwoli zachować jego motywacyjny charakter".

Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od września - podobnie jak obecnie - będą wynosić:
- dla nauczyciela stażysty: 2 265 zł;
- dla nauczyciela kontraktowego: 2 331 zł;
- dla nauczyciela mianowanego: 2 647 zł;
- dla nauczyciela dyplomowanego: 3 109 zł.

Źródło: Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy