Zaproszona do udziału w projekcie autorka książki o neurodydaktyce dr Marzena Żylińska z Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu wyjaśniła w rozmowie z PAP, że gdy powstawały obecne systemy edukacyjne, nie wiadomo było jak przebiegają procesy uczenia się. „Od kilkunastu lat, dzięki nowoczesnym urządzeniom, można zaglądać nie tylko do serca czy żołądka, ale i mózgu. Dzięki temu zaczęliśmy badać proces uczenia się. Wynika z tego, że stworzyliśmy system edukacyjny, który utrudnia mózgowi naukę” – mówiła.
Jej zdaniem w systemie edukacyjnym dominuje „szkoła transmisyjna”, czyli taka, w której nauczyciel wyjaśnia i opowiada. „Gdyby człowiek uczył się przez słuchanie, to najlepsze wyniki mieliby nauczyciele, którzy szybko mówią” - zauważyła. Tymczasem szkoła musi stawiać ciekawe pytania i uczyć tak, by pokazywać, że świat wokół jest fascynujący. Wielu nauczycieli robi to intuicyjnie.
Zainaugurowany w piątek projekt „Neurony na rzecz ucznia i szkoły - przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI w.” potrwa do końca czerwca 2015 r. i obejmie 3100 nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z regionu.
Uczestnicy przejdą szkolenia z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych, takich jak dwie pracownie mobilne i dwie pracownie eksperymentalne, które powstaną w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu i ośrodku szkoleniowym w Niwkach.
50 nauczycieli odbędzie studia podyplomowe. Każdy z nich będzie potem zobowiązany do przeprowadzenia trzech szkoleń w swojej szkole czy placówce edukacyjnej dla kolejnych 10-15 osób. Zdaniem kierownik projektu Ireneusza Podolaka dzięki tym szkoleniom dodatkowo 2250 nauczycieli szkół podstawowych zdobędzie wiedzę na temat neurodydaktyki. „Szacujemy, że realizowany przez nas projekt dotrze w sumie do 80-90 proc. szkół z Opolszczyzny” – wyliczył Podolak.
Dodał też, że zainteresowanie studiami z tego zakresu było ogromne. W tydzień zrekrutowano 44 osoby, a zainteresowani dzwonili do Centrum nawet z woj. śląskiego, małopolskiego czy dolnośląskiego.
Projekt „Neurony na rzecz ucznia i szkoły - przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI w.” to jedno z trzech realizowanych na Opolszczyźnie od tego roku działań edukacyjnych finansowanych w ramach tzw. Specjalnej Strefy Demograficznej, czyli pilotażu, który ma przeciwdziałać wyludnianiu się województwa. Pozostałe dwa to: "Fascynujący Świat Nauki i Technologii" dla uczniów szkół podstawowych, którego celem jest wyrównywanie szans, podniesienie jakości nauczania i rozwijanie tzw. kluczowych kompetencji oraz "Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy", który ma podnieść jakość kształcenia i zapewnić uczniom szkół zawodowych praktyki w opolskich firmach.