Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów jest organizowana na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jej laureaci otrzymają na koniec roku ocenę celującą z informatyki i zostaną przyjęci o wybranej przez nich publicznej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów zawartych w statucie szkoły, a wybrani w ramach rekrutacji uczestnicy pojadą na obóz naukowo-treningowy. Więcej>>