Postępowanie zwrotowe miasta stołecznego Warszawy w sprawie nieruchomości przy ul. Twardej 8/12 było w ub.r. badane przez komisję weryfikacyjną, zajmującą się nieprawidłowościami przy warszawskiej reprywatyzacji.

Jak podaje stołeczny ratusz, ośrodek przy ul. Zakroczymskiej jest placówką specjalistyczną, w której uczą się dzieci i młodzież z poważnym niedosłuchem oraz z afazją z całej Warszawy. Placówka obejmuje opieką 92 wychowanków: 24 przedszkolaków, 42 uczniów szkoły podstawowej specjalnej i 26 uczniów w oddziałach gimnazjum specjalnego. 33 dzieci korzysta z internatu. W ośrodku jest także zespół wczesnego wspomagania rozwoju, który obejmuje opieką i specjalistycznymi zajęciami 47 niepełnosprawnych dzieci w wieku od 2 do 6 lat i ich rodziny. Teraz ośrodek mieści się w dawnym pałacu Sapiehów, który wymaga generalnego remontu, rozwiązania poważnych problemów technicznych i prac konserwatorskich.

"Budynek szkolny przy ul. Twardej 8/12 po modernizacji zapewni bardzo dobre warunki nauki i opieki dla dzieci i młodzieży. Dodatkowo, jego lokalizacja w samym centrum ułatwi dojazd słabosłyszącym uczniom mieszkającym w różnych dzielnicach miasta. Będzie też wygodnym adresem dla rodziców, którzy z całej Warszawy dowożą do ośrodka niepełnosprawne dzieci na zajęcia z wczesnego wspomagania. Specjalny ośrodek szkolno–wychowawczy ma swoją specyfikę - obok pomieszczeń szkolnych i rekreacyjnych, stołówki - jego integralną częścią jest internat. Budynek przy ul. Twardej jest na tyle duży, by po remoncie adaptacyjnym, także pod tym względem zaspokoić potrzeby tego rodzaju placówki oświatowej. Koszt modernizacji budynku przy ul. Twardej szacujemy na 13 mln zł" - czytamy w przesłanym PAP komunikacie biura prasowego Urzędu m.st. Warszawy.

Poinformowano w nim także, że dodatkowo władze dzielnicy proponują w tym miejscu budowę nowego obiektu, który stałby się przyszłą siedzibą Młodzieżowego Domu Kultury "Muranów" oraz Domu Kultury "Śródmieście" prowadzonych przez Dzielnicę Śródmieście. Jak podano, w budynku o łącznej powierzchni ok. 3 tys. m kw. byłaby przestrzeń m.in. na działalność statutową obu placówek kulturalno-oświatowych (pracownie tematyczne, sale muzyczne, teatralne, zaplecze techniczne, pomieszczenia biurowe, kawiarenka, sala widowiskowa na ok. 250 miejsc). Koszt budowy nowego budynku jest szacowany na ok. 27 mln zł.

"Obecne siedziby, zarówno MDK +Muranów+ jak i Domu Kultury +Śródmieście+, nie zaspakajają potrzeb oraz uniemożliwiają ich rozwój. MDK zajmuje część budynku szkolnego przy ul. Stawki. Nie posiada profesjonalnej sali widowiskowej oraz ma za małą powierzchnię w stosunku do potrzeb. Gdy opuści zajmowaną część budynku, przestrzeń ta pozwoli na rozwój mieszczącego się tam Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych" - zaznaczono w komunikacie.

Z kolei DKŚ działa w pomieszczeniach usytuowanych w kompleksach mieszkalnych (główna siedziba przy ul. Smolnej oraz placówki terenowe przy ul. Foksal, Anielewicza, Hożej, św. Franciszka Salezego i Jazdów). "To znacząco ogranicza możliwość jego funkcjonowania (kwestia hałasu). Poza tym dysponuje salą widowiskową jedynie na 80 miejsc, co nie pozwala na realizowanie większych przedsięwzięć" - wyjaśnia biuro prasowe ratusza.

"Śródmieście, choć położone centralnie i o dużych walorach reprezentacyjnych, nie posiada własnych samodzielnych i w pełni do tego przystosowanych obiektów na działalność kulturalno-oświatową. Budowa siedziby dla Młodzieżowego Domu Kultury +Muranów+ i Domu Kultury +Śródmieście+ pozwoli zmienić tę niekorzystną sytuację i poprawi poziom usług dla mieszkańców Śródmieścia" - napisano w komunikacie.

W budynku przy ul. Twardej 8/12 do końca czerwca 2016 r. mieściło się Gimnazjum Dwujęzyczne Nr 42 im. Bohaterek Powstania Warszawskiego. Zgodnie z decyzją Rady Warszawy - z 2014 r. - z ulicy Twardej w Śródmieściu zostało przeniesione na Mokotów. Obecnie mieści się w budynku przy ul. Żywnego 25 po Technikum Elektrycznym w Zespole Szkół nr 28 (przeniesionego z Mokotowa na Żoliborz).

W związku z reformą edukacji i stopniowym wygaszaniem gimnazjów od 1 września 2017 r. Gimnazjum nr 42 jest przekształcane w zupełnie nowe CLV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi.

W lipcu 2017 r. komisja weryfikacyjna ds. reprywatyzacji uchyliła decyzje prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz o przyznaniu Maciejowi M. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Twardej. Komisja stwierdziła rażące naruszenie interesu społecznego przez prezydent i jej bierność. W związku z roszczeniami Macieja M., Rada Miasta przeniosła z Twardej gimnazjum - jeszcze przed przyznaniem mu w lipcu 2014 r. prawa użytkowania wieczystego do działek przy Twardej.

"Budynek szkolny przy ul. Twardej nigdy nie został wydany właścicielowi roszczeń, zawsze należał do miasta stołecznego Warszawy. Zgodnie z zapowiedziami władz stolicy, budynek będzie służył warszawskiej oświacie" - podkreślono w komunikacie biura prasowego Urzędu m.st. Warszawy. (PAP)