Takie informacje "Rz" uzyskała od anonimowego informatora. Obecnie widać raczej przeciwną tendencję. Poziom trudności zadań z matematyki jest określony tak, aby egzamin zdało ok. 80 proc. maturzystów.
Jak wskazuje Krzysztof Konarzewski, b. szef CKE, problem z matematyką dotyczy całego systemu edukacji, a zwłaszcza w początkowym jej etapie. Z badań IBE wynika, że umiejętności matematyczne polskich nauczycieli nauczania początkowego są najniższe spośród 17 przebadanych w 2008 r. państw.