- Pierwsza Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół odbyła się w 1999 roku i miała wielkie znaczenie dla menedżerów oświaty. Była wyrazem tego, w jaki sposób mają dokonywać się zmiany w edukacji - mówiła Elżbieta Piotrowska-Albin. Dodała, że konferencja, była płaszczyzną budowania relacji i szansą uczestnictwa w zmianach w oświacie - Organizujemy takie inicjatywy, by wspierać nauczycieli i dyrektorów szkół - podkreśliła.

O wspieraniu oddolnych zmian w edukacji mówili także Małgorzata Pomianowska, redaktor naczelna miesięcznika "Dyrektor Szkoły" oraz Klaudiusz Kaleta. 

- Będziemy mówić o zmianach, które wprowadzają nauczyciele pasjonaci. O zmianach, które sami chcemy wprowadzać i sprawia nam to wiele radości - podkeśliła Małgorzata Pomianowska.

Kongres jest corocznym spotkaniem branżowym integrującym środowisko edukacyjne wokół najważniejszych zagadnień związanych z tworzeniem warunków do wszechstronnego rozwoju jednostek i społeczeństwa. Organizatorem tego wydarzenia jest Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska wraz z redakcją czasopism „Dyrektor Szkoły. Miesięcznik kierowniczej kardy oświatowej” i „Wczesna Edukacja. Poradnik dyrektora przedszkola i szkoły”.

 

 

 

W tym roku do współpracy w tworzeniu i realizacji Kongresu zaproszone zostały organizacje od lat działające na rzecz oświaty, mające w swym dorobku wiele cennych inicjatyw wpływających na podnoszenie jakości edukacji. Z najciekawszymi propozycjami i rozwiązaniami będzie można się zapoznać podczas wykładów, prezentacji i warsztatów przygotowanych specjalnie na Kongres.

 

Dwa dni Kongresu Edukacja i Rozwój wypełnią:

  • specjalistyczne wykłady i inspirujące dyskusje na tematy prawne, dotyczące zarządzania oraz procesu uczenia, podczas których omówienie zostaną praktyczne konsekwencje wynikające ze zmian w systemie oświaty,
  • sesje warsztatowe prezentujące dobre praktyki, analizę problemów organizacyjnych i programowych, propozycje wdrożeń nowych rozwiązań,
  • stoliki eksperckie dające możliwość konsultacji kwestii prawnych, organizacyjnych, programowych, zarządczych oraz pedagogicznych,
  • strefa EXPO, w której Partnerzy i Sponsorzy Kongresu przedstawią ofertę edukacyjną dedykowaną szkołom, przedszkolom i placówkom oświatowym.

 

Goście honorowi V Kongresu Rozwój i Edukacja

Tak, mogę! -  Miguel Luengo Pierrard

Umiarkowana Rewolucja w Granicach Prawa, czyli jak zwykły nauczyciel odmienia szkołę - 

Jak polska szkoła może stać się kuźnią kompetencji przyszłości? -