Chociaż co do zasady wypowiedzenia nie wręcza się pracownikowi przebywającemu na urlopie, nauczycielski urlop dla poratowania zdrowia jest w tej kwestii wyjątkiem.

Wypowiedzenie także na urlopie

Potwierdza to orzecznictwo Sądu Najwyższego, który kilkukrotnie zajmował się tą materią. Jak wynika z wyroku z 21.10.2013 r., II PK 22/13, dyrektor ma prawo zwolnić nauczyciela przebywającego na urlopie zdrowotnym, jeżeli powodem wręczenia wypowiedzenia są zmiany organizacyjne przeprowadzane na podstawie art. 20 KN.

A zatem dyrektor może rozwiązać z nauczycielem umowę, gdy przeprowadza likwidację placówki bądź musi ograniczyć liczbę oddziałów.

Dyrektor może też obciąć godziny pedagogowi przebywającemu na urlopie zdrowotnym – przepisy wymagają jednak, by po ograniczeniu nauczyciel zachował przynajmniej połowę obowiązkowych godzin. 

Zgoda nawet korespondencyjnie

Zmiana warunków pracy musi nastąpić po wyrażeniu przez nauczyciela zgody, co wcale nie znaczy, że ma osobiście stawić się w szkole – nowe warunki pracy można ustalić korespondencyjnie.

Trochę bardziej skomplikowana sytuacja zachodzi w przypadku, gdy nauczyciel złożył wniosek o przeniesienie w stan nieczynny na podstawie art. 20 KN.

Nauczyciel przebywający na urlopie zdrowotnym nie traci prawa do urlopu wypoczynkowego – w myśl art. 66 KN w ciągu roku szkolnego przysługuje mu urlop w wymiarze uzupełniającym do ośmiu tygodni. Pedagodzy, którzy nie będą mieli okazji wykorzystać urlopu wypoczynkowego, np. z powodu zwolnienia z pracy, mają prawo do ekwiwalentu urlopowego.
 

1230-9508_289.jpg Więcej na ten w miesięczniku "Dyrektor Szkoły" 05/2018>>