Jak podało MEN, w latach 2014-2020, aż 72% środków przewidzianych dla polskiej edukacji trafi do regionów. Przede wszystkim zintensyfikowane zostanie indywidualne wsparcie dla uczniów, nauczycieli i szkół.
Działania na rzecz edukacji w regionalnych programach operacyjnych oraz Programie Operacyjnym Wiedza, Edukacja, Rozwój w latach 2014 - 2020 były tematem konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele urzędów marszałkowskich, kuratoriów oświaty, partnerów społecznych, grupy roboczej ds. edukacji, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Więcej>>