Dużo wolnych miejsc czeka na przyszłych pedagogów.Na Uniwersytecie Śląskim jest jeszcze 1900 miejsc wolnych - w tym aż 200 na pedagogice, przy czym nie tyle w Katowicach, ile na wydziale etnologii i nauk o edukacji w Cieszynie. Na UŚ prawie 140 indeksów czeka na kierunku politologia, 97 na filologii polskiej, a 84 na geografii. Więcej>>