Studentka odwołała się od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, który utrzymał w mocy decyzję komisji stypendialnej zobowiązującą ją do zwrotu stypendium socjalnego (ponad 5 tys. zł). Składając wniosek, studentka twierdziła, że jej matka jest bezrobotna i nie osiąga żadnych dochodów. Uczelnia odmówiła jej udzielenia stypendium, wkazując, że matka studentki pracuje za granicą.

Stypendia rektora jednak nie dla studentów pierwszego roku>>

Sprawa trafiła do WSA, skarżąca podnosiła, że uczelnia nie ustaliła, od kiedy jej rodzicielka przebywa za granicą, czy osiągnęła dochód i czy przekłada się on na uzyskanie świadczenia. Sąd oddalił skargę, podobnie, jak NSA.
– To nie jest zadanie uczelni, aby ustalać to, kiedy matka studentki wyjechała za granicę oraz jakie dochody osiągała. To składający wniosek o świadczenie musi przedstawić swoją sytuację materialną, a nie szkoła wyższa - wskazał NSA, oddalając skargę kasacyjną.

Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna", stan z dnia 22 sierpnia 2014 r.

Gmina nie może uzależnić stypendium od przedłożenia faktury>>