Pomysłodawcą inicjatywy jest Kampania Przeciwko Homofobii, w akcję według informacji KPH zaangażowało się 211 szkół. Jak jednak przypomniało MEN i Ordo Iuris, na zorganizowanie akcji w szkole potrzebna jest zgoda rodziców uczniów, a ci - jak donoszą media - nie zostali poinformowani o udziale szkoły w tym przedsięwzięciu.

 

Lekcja o prawach osób LGBT tylko za zgodą rodziców uczniów?>>

 

Episkopat w obronie neutralności szkoły

Jak przypomina bp Marek Mendyk, to rodzice mają prawo do decydowania o tym, jakie treści wychowawcze są przekazywane ich dzieciom w szkole.
- Szkoła musi przestrzegać prawa! - podkreśla przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego - Sprawy kształcenia i wychowania powinny być jak najbardziej odległe od koniunktur politycznych i ideologicznych. Szkoła nie jest i nie może być miejscem na jakiekolwiek propagowanie środowisk LGBTQ - dodaje. 

 

Stanowisko w tej sprawie zajął również resort edukacji. Minister edukacji podkreśliła, że jeżeli jakiś dyrektor szkoły podjął decyzję o zorganizowaniu tzw. Tęczowego Piątku z pominięciem procedur, to znaczy, że złamał prawo oświatowe. Poparcia dla tego rodzaju inicjatyw odmówiła również nowa rzecznik praw dziecka, która podczas wtorkowego posiedzenia Sejmu podkreśliła, że: "jest przeciwna seksualizacji dzieci".