- W roku szkolnym 2012/2013 rozpoczynamy nowe zadania, ewolucyjnie zmieniające oblicze szkół ponadgimnazjalnych oraz filozofię kształcenia zawodowego. To również dalszy etap obniżania wieku szkolnego. W tym roku część dzieci sześcioletnich rozpocznie edukację w szkole, a naszym zadaniem będzie  przygotowywać się do tego, żeby ten proces przebiegał jak najłagodniej. Dlatego tak ważne jest przekazywanie rodzicom i nauczycielom przedszkoli i szkół wyczerpujących informacji o obniżaniu wieku szkolnego - powiedziała minister Szumilas na spotkaniu z kuratorami. 

Obniżenie wieku realizacji obowiązku szkolnego jest podstawowym kierunkiem polityki oświatowej państwa, stąd położenie nacisku na zadania kuratorów i nauczycieli z tym związane. 
Kolejnym ważnym obszarem działań kuratorów jest cyfryzacja szkół oraz monitorowanie procesu wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego i w zawodach. 
- Naszym zadaniem jest przede wszystkim wsparcie nauczycieli w realizacji tych wszystkich zadań. Sprzyja temu nowy sposób myślenia o pomocy nauczycielom w realizacji ich codziennych obowiązków - podkreśliła minister.
Poza obniżeniem wieku szkolnego, głównymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa są wzmacnianie bezpieczeństwa i podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. Więcej>>