Zdecydowane pierwszeństwo powinna mieć pomoc materialno-rzeczowa. Przekazanie pieniędzy jest dopuszczalne, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że dofinansowanie zajęć czy zakup przyborów szkolnych nie są możliwe. - wyjaśnia Joanna Zych w  "Dzienniku Gazecie Prawnej".

NSA: o stypendium szkolnym trzeba rozstrzygnąć w jednej decyzji>>

Przypomina, że to gmina powinnna sprawować kontrolę nad wykorzystaniem wsparcia, a pomoc udzielona w formie rzeczowej zdecydowanie to ułatwia.

Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna", stan z dnia 7 stycznia 2014 r.