W nowym roku szkolnym wejdą w życie przepisy likwidujące tzw. "godziny karciane" - zmiany wprowadzi ustawa  z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 668). Sprawia to, że nie ma potrzeby, aby rozporządzenie dotyczące dokumentacji szkolnej zawierało regulacje dotyczące rejestracji tego obowiązku.
Odpowiednie zmiany wprowadzi nowelizacja rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, której projekt resort przekazał do konsultacji społecznych. Rozporządzenie uchyli przepisy dotyczące rejestracji godzin karcianych.
Drugą zmiana ma związek z przesunięciem o trzy lata obowiązkowego przekształcania oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych - w rozporządzeniu wskazano datę 31 sierpnia 2019 r. jako ostatni dzień ich funkcjonowania.

Przekształcenie oddziałów przedszkolnych dopiero za trzy lata>>

Dowiedz się więcej z książki
Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł