Na stronie internetowej MEN ukazało się wyjaśnienie dotyczące wątpliwości zgłaszanych w związku z dostosowywaniem przez nauczycieli przedszkoli programów nauczania do potrzeb rozwojowych dzieci sześcioletnich, obecnych w edukacji przedszkolnej.
Napisano w nim m.in., że programy przedszkolne konstruowane są przez nauczycieli z myślą o doskonaleniu wcześniej nabytych przez dziecko umiejętności poprzez stawianie mu do rozwiązania coraz trudniejszych zadań… Jeśli więc rodzice nie zdecydują się posłać dziecka sześcioletniego do szkoły a zostanie ono jeszcze rok w edukacji przedszkolnej będzie ono doskonalić i rozwijać posiadane umiejętności.
Od 1 września 2009 roku każdy nauczyciel przedszkola i szkoły ma obowiązek przygotowania własnego programu nauczania realizującego podstawę programową i dostosowanego do potrzeb swoich uczniów i wychowanków.
Aby wspomóc nauczycieli w tym zadaniu, na zamówienie Ministerstwa Edukacji Narodowej, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (obecnie Ośrodek Rozwoju Edukacji) w drodze konkursu wskazał przykładowe programy wychowania przedszkolnego, które pomagają obecnie nauczycielom w tworzeniu ich własnych. We wrześniu tego roku Ośrodek Rozwoju Edukacji ogłosił także konkurs na opracowanie materiałów dydaktycznych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, które uwzględniać mają również potrzeby dzieci sześcioletnich.
Od 25.11. ORE uruchamia stronę internetową, na której nauczyciele przedszkoli będą mogli znaleźć pomocne im materiały i wyjaśnienia.
 
Źródło: MEN, 25.11. 2011 r.
Oprac. Alicja Bukowska