"Wszyscy nauczyciele są wynagradzani zgodnie z posiadanym stopniem awansu zawodowego (analogicznie jak w szkołach publicznych), a nie na zasadach Kodeksu pracy. Ich wynagrodzenie zasadnicze odpowiada wynagrodzeniu, które określa rozporządzenie MEN dotyczące stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli." - zapewnia Ćwiek - "Zamiast zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracownicy niebędący nauczycielami otrzymują świadczenie urlopowe". - dodaje.

O doniesieniach "Rz" pisaliśmy tutaj>>