Finansowy standard podziału subwencji wylicza się przez podzielenie ogólnej kwoty subwencji (po odliczeniu od niej rezerwy, która w 2016 r. wyniesie 0,4 proc. kwoty subwencji) przez ogólną liczbę uczniów przeliczeniowych. MEN wyliczyło, że w 2016 r. standard A wyniesie 5.357 zł. Będzie zatem 1,9 proc. (ok. 98 zł) wyższy od tegorocznego (5258,68 zł). MEN wyliczyło, że w 2016 r. standard A wyniesie 5.357 zł. Będzie zatem 1,9 proc. (ok. 98 zł) wyższy od tegorocznego (5258,68 zł). Jedną ze zmian wobec poprzednio obowiązujących zasad wyliczania subwencji będzie określenie nowych wag dla uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych. Z danych z Systemu Informacji Oświatowej wynika, że dodatkowa nauka języka polskiego odbywa się niezależnie od nauczania języka mniejszości i w większości przypadków odbywa się w szkołach, w których nie ma uczniów należących do danej mniejszości.

Subwencja w 2016 r. wyższa o 98 zł>>

Dlatego MEN stworzy nową wagę (P34) wyłącznie dla osób, które są objęte dodatkową nauką polskiego. Wartość współczynnika to 1,5. Zmienią się także opisy wag algorytmu (od P11 do P13) tak, aby uczniowie należący do poszczególnych mniejszości narodowych lub etnicznych, społeczności posługującej się językiem regionalnym (kaszubskim) oraz uczniowie pochodzenia romskiego byli traktowani oddzielnie (względem siebie) przy określaniu ich liczebności w celu ustalenia, do której wagi się kwalifikują.

 

Dowiedz się więcej z książki
Dotacje dla szkół i przedszkoli. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł