- Największym kapitałem, w który możemy wyposażyć młodego człowieka jest wiedza i umiejętności, ponieważ w dużym stopniu decydują o przyszłym życiu. Ale nie tylko szkoła jest odpowiedzialna za przygotowanie do dorosłego życia. Wiele zależy od Was, Waszej chęci, determinacji, ciekawości świata, gotowości do zadawania pytań i samodzielnego poszukiwania odpowiedzi i tego jak podchodzicie do własnej edukacji - mówiła Krystyna Szumilas na uroczystości, w której wzięli udział przedstawiciele onad 60 stypendystów Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej z całego kraju.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest uczniowi szkoły maturalnej, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskał najwyższą w szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki. Za wyniki w minionym roku szkolnym Prezes Rady Ministrów przyznał 3918 stypendiów. Stypendium wypłacane jest ze środków budżetu państwa w dwóch ratach i wynosi 2 580 zł.
Wśród nich stypendium odbierała Justyna Szewczuk, uczennica klasy IV w Technikum nr 1 w Zespole Szkół Budowlanych w Zielonej Górze. Obok osiągnięcia najwyższej średniej w szkole, jest także laureatką ogólnopolskiej olimpiady wiedzy o wynalazczości (2 miejsce). W szkole jest na profilu architektonicznym, ale planuje studiować budownictwo w Krakowie, co nie jest trudne, ponieważ już wywalczyła indeks.
Stypendium Ministra Edukacji Narodowej mogą otrzymać zwycięzcy olimpiad międzynarodowych, laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad lub konkursów na pracę naukową. Mogą to być także uczniowie realizujący indywidualny tok nauki i uzyskujący najwyższe wyniki, uczestniczący w zajęciach na uczelniach, oraz uczniowie osiągający wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym. Kandydatów do stypendium typowały szkoły. W roku szkolnym 2011/2012 nadesłały 1638 wniosków, spośród których zostało wyłonionych 320 stypendystów. Stypendium ma formę jednorazowej nagrody pieniężnej i wynosi 3 tys. zł.
Stypendystom Ministra Edukacji Narodowej dyplomy wręczał Tadeusz Sławecki, sekretarz stanu w MEN. Jednym z nich jest Radosław Serafin, uczeń klasy maturalnej LO nr III we Wrocławiu - finalista Olimpiady Matematycznej, finalista Olimpiady Informatycznej oraz Olimpiady Lingwistyki Matematycznej. Wyróżnia go także ocena celująca z matematyki, którą realizuje według indywidualnego programu. Zainteresowanie matematyką zawdzięcza swojemu bratu, również matematykowi. Jego równie mocną pasją jest sport, głównie piłka nożna. Radosław wybiera się na informatykę na Uniwersytecie Wrocławskim. Rekrutacja na studia w jego przypadku jest właściwie formalnością, co nie zmienia zamiaru zdawania na maturze trzech przedmiotów dodatkowych na rozszerzeniu.
W gronie stypendystów Ministra Edukacji Narodowej znalazła się także Katarzyna Michalina Kasza, uczennica III lasy Gimnazjum im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie. Zajęła I miejsce w Pucharze Polski w Judo, szczyci się także Pucharem Europy Juniorek Młodszych i innymi tytułami. Judo ćwiczy od dziecka, z czasem stało się to jej pasją. Obecnie jest Klubie AZS Uniwersytet Warszawski. Chociaż dojeżdża na zajęcia do Warszawy 4 razy w tygodniu, uważa, że dobra organizacja czasu sprzyja nauce.
Adam Jan Łożyński, absolwent II LO w Giżycku, obecnie student Wojskowej Akademii Technicznej, w imieniu stypendystów złożył obietnicę, że ich lista dotychczasowych sukcesów, sportowych i naukowych, będzie się powiększać.