Skarga została wniesiona przez obywateli Chorwacji, matkę oraz jej upośledzonego fizycznie i umysłowo syna. Matka wielokrotnie skarżyła się na nękanie, jakiego doświadczał upośledzony ze strony dzieci z pobliskiej szkoły podstawowej. Dzieci biły go, pluły na niego, przypalały go papierosami, dzwoniły dzwonkiem do drzwi, zdemolowały balkon w mieszkaniu rodziny itp. Skarżąca wiązała te prześladowania z upośledzeniem syna oraz z faktem, iż oboje są narodowości serbskiej. 
Zgodnie z ustaloną linią orzeczniczą Trybunału na państwach-stronach Konwencji spoczywa pozytywny obowiązek ochrony obywateli przed nieludzkim i poniżającym traktowaniem oraz ochrony ich życia rodzinnego i prywatnego. Chorwacja w sposób oczywisty uchybiła temu obowiązkowi, naruszając tym samym Konwencję. Trybunał był szczególnie poruszony obojętnością i bezczynnością służb socjalnych. Więcej>>