Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, podobnie jak wcześniej WSA we Wrocławiu, uznał za niezgodną z prawem uchwałę rady gminy w Czersku w sprawie opłaty stałej za przedszkole. Sąd uznał, że uchwała jest niezgodna z ustawą oświatową, która stanowi, że opłata dodatkowa za przedszkole nie może mieć charakteru stałego. Zdaniem sędziów  nie wolno pobierać pieniędzy za przedszkole, nie uzależniając wysokości kwoty od czasu pobytu dziecka w placówce czy korzystania z dodatkowych, ponadprogramowych zajęć. Na dobrą sprawę rodzic nie wie, za co płaci.

Podobne opłaty funkcjonują, czasem pod innymi nazwami, na mocy uchwał rad gmin i miast w całej Polsce. Po wyroku w sprawie uchwały z Czerska obniżyły się znacznie koszty posyłania dzieci do placówek w tej miejscowości. Zniknęła bowiem opłata stała w wysokości 124 zł.

- Zawiesiliśmy pobieranie tej opłaty za przedszkole, ale gwarantuję, że przedszkola z pewnością nie będą bezpłatne - przyznaje Jan Gliszczyński, zastępca burmistrza Czerska.
Urzędnicy przygotowują więc nowy projekt uchwały regulującej opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu.

Źródło: Polska – Dziennik Bałtycki, 14.04.2009 r.