6 lutego z inicjatywy minister Katarzyny Hall  w MEN odbyło się spotkanie  z uczonymi, sygnatariuszami listu otwartego „Ratujmy historię, ratujmy polski kanon”, w którym zgłosili obawy co do kształtu nowej podstawy programowej  z języka polskiego oraz historii. W spotkaniu uczestniczyli także profesor Henryk Samsonowicz, Zofia Kozłowska  z Polskiego Towarzystwa Historycznego, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Krzysztof Stanowski oraz przedstawiciele zespołów (uczeni oraz nauczyciele), które tworzyły nową podstawę programową z obu przedmiotów.
Goście zadali twórcom podstawy szereg pytań oraz podzielili się swoimi wątpliwościami na temat podstawy programowej w zakresie języka polskiego oraz historii. Wiele uwag dotyczyło organizacji procesu kształcenia. Uczestniczący w spotkaniu profesor Andrzej Nowak wyraził opinię, że zajęcia  z przedmiotu „historia i społeczeństwo” na etapie licealnym pozostawiają nauczycielom zbyt dużą dowolność, która może skutkować pominięciem istotnych treści z historii ojczystej.
Zdaniem wiceministra Zbigniewa Marciniaka, dyskusja była owocna, ponieważ ze strony sygnatariuszy listu, głównie prof. Andrzeja Nowaka z Krakowa, padały bardzo konkretne propozycje. Dotyczyły tego, co można zrobić, by dać większe poczucie bezpieczeństwa, że nauczanie historii w szkołach jest właściwe, tym osobom, które mają bardziej konserwatywne spojrzenie na to, jak się powinno uczyć tego przedmiotu. Prof. Marciniak zapowiedział, że MEN wyda komentarz do podstawy ze wskazówkami metodycznymi dla nauczycieli i zapisze  w nim m.in., by w liceach w bloku zagadnień do wyboru nauczyciele wybierali temat „Ojczysty panteon i ojczyste spory”, w którym są poruszane problemy walki powstańczej.
Twórcy podstawy przedstawili mankamenty realizacji starej podstawy, udzielali szczegółowych wyjaśnień na temat rozwiązań przyjętych w nowej podstawie oraz rejestrowali uwagi i sugestie uczestników spotkania. Podkreślano, że na rozmowę o podstawie licealnej i jej doskonalenie jest dostatecznie wiele czasu, gdyż jej wdrożenie, zgodnie z przyjętym harmonogramem, nastąpi dopiero we wrześniu 2012 roku, czyli za ponad 3,5 roku.
W podsumowaniu uczestnicy dyskusji stwierdzili, że było to spotkanie ludzi głęboko przejętych jakością kształcenia.
Spotkanie zakończyło się uzgodnieniem, że zapoczątkowany spotkaniem dialog na temat podstawy programowej będzie kontynuowany.
 
Źródło: MEN, 6.02.2009 r., Rzeczpospolita, 7.02.2009 r.