14 marca w Warszawie odbyło się Konwent samorządowców pod hasłem „Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu polityki i rozwoju edukacji”, na którym  minister Katarzyna Hall przedstawiła uczestnikom zmiany w ustawie o systemie oświaty, ustawie Karta Nauczyciela, kwestie dotyczące wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, a także kwalifikacji zawodowych nauczycieli. W Konwencie wzięli udział, między innymi, przewodniczący rad miast wojewódzkich, członkowie rad miast odpowiedzialni za oświatę, a także kierownictwo wydziału edukacji miasta stołecznego Warszawa. W swoim wystąpieniu Katarzyna Hall powiedziała, że resort promuje edukację przedszkolną. Wskazała, że w ostatnim roku upowszechnienie edukacji przedszkolnej wzrosło w kraju o 5 procent. W roku 2008 powstało w Polsce ponad 600 innych form wychowania przedszkolnego i ponad 300 nowych przedszkoli. Tylko dwie gminy nie mają jeszcze przedszkoli, a w ubiegłych latach takich gmin było ponad 500. Jak ocenili przedstawiciele miast: prezydenci, burmistrzowie oraz dyrektorzy wydziałów oświaty urzędów miejskich z całej Polski, szkoły są w różnym stopniu przygotowane na przyjęcie sześciolatków. W Krakowie w 70 proc. szkół funkcjonują już oddziały zerowe, a z ankiety przeprowadzonej wśród dyrektorów placówek oświatowych wynika, że 50 proc. z nich może przyjąć sześciolatki od nowego roku szkolnego. Jednak pomimo zachęt ze strony władz Karkowa, niewielu rodziców chce posłać 6-letne dzieci do szkoły. Minister edukacji Katarzyna Hall zapowiedziała, że zaraz po odrzuceniu przez Sejm weta prezydenta Lecha Kaczyńskiego do nowelizacji ustawy o systemie oświaty, MEN uruchomi specjalną stronę internetową, na której znajdą się informacje zachęcające rodziców do posyłania sześciolatków do szkoły.
źródło: MEN, Serwis Samorządowy PAP, 14.03.2009r.