Spotkanie minister edukacji z Forum Rodziców

W dniu 21 czerwca 2013 r. w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej z udziałem Krystyny Szumilas po raz kolejny odbyło się spotkanie Forum Rodziców, zrzeszające ponad 30 rodzicielskich organizacji, fundacji i stowarzyszeń w całej Polsce.

Głównym tematem spotkania była kwestia obniżenia wieku szkolnego oraz zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o systemie oświaty.

Zgodnie z przyjętą regulacją do pierwszych klas od przyszłego roku pójdą obowiązkowo jedynie te dzieci, które urodziły się w pierwszej połowie 2008 roku. Pozostałe, jeśli rodzice nie zdecydują o ich wcześniejszym zapisaniu do szkoły, trafią do pierwszej klasy we wrześniu 2015 roku, razem z rocznikiem 2009.

Ponadto ministerstwo zdecydowało, że pierwsze klasy szkół podstawowych będą mogły liczyć co najwyżej 25 uczniów.

W ramach spotkania rodzice mieli okazję zadać minister edukacji pytania odnośnie obniżenia wieku szkolnego. Przede wszystkim rodziców interesuje to, w jakim stopniu szkoły są przygotowane na przyjęcie sześciolatków. Czy sale są dostosowane do potrzeb i możliwości najmłodszych, czy nauczyciele posiadają odpowiednie kwalifikacje.

Krystyna Szumilas podkreśliła, że większość szkół w Polsce jest przygotowana na reformę obniżenia wieku szkolnego, zaznaczając jednakże, że rodzice mają możliwość zgłaszania przypadków szkół, w których nie jest jeszcze idealnie, za pośrednictwem strony internetowej: www.6latki.men.gov.pl.

Na spotkaniu rozmawiano również o świetlicach szkolnych, przygotowaniu nauczycieli i środkach wydanych na reformę edukacji. Jak podała minister Szumilas, w ostatnich latach rząd zwiększył nakłady na edukację o ponad 10 miliardów złotych. W 2007 roku subwencja oświatowa wyniosła 28, a w 2013 roku już 39,5 miliardów złotych.

Więcej: www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&ampview=article&ampid=5219%3Aforum-rodzicow&ampcatid=273%3Aycie-szkoy-forum-rodzicow&ampItemid=356

Opracowanie: Agnieszka Winiarska, RPE WKP

Źródło: www.men.gov.pl, stan z dnia 24 czerwca 2013 r.

Data publikacji: 24 czerwca 2013 r.