Śląski kurator oświaty Stanisław Faber poinformował, że większość z 1248 szkół podstawowych skorzystała z programu rządowego "Radosna szkoła". Powiedział, że w prawie 1200 szkołach doposażono sale lekcyjne w pomoce naukowe, a 327 szkół posiada place zabaw.
"Zdecydowana większość szkół na terenie naszego województwa jest dobrze bądź bardzo dobrze przygotowana na przyjęcie sześciolatków" - podkreślił.
Wicekurator Dariusz Wilczak poinformował, że na specjalnej infolinii uruchomionej w związku z wdrażaniem obniżenia wieku szkolnego odebrano 32 telefony. Dotyczyły m.in. funkcjonowania stołówki szkolnej, świetlicy, przygotowania nauczycieli do zajęć. "We wszystkich przypadkach byliśmy w szkołach, dwie sprawy - w tym m.in. dotyczącą postawienia sygnalizacji świetlnej przed szkołą - przekazaliśmy do organu prowadzącego" - powiedział Wilczak, dodając, że reszta przypadków w większości się nie potwierdziła.
Obniżenie wieku szkolnego promowano m.in. poprzez spotkania przedstawicieli kuratorium z rodzicami i samorządowcami, stworzono specjalną stronę internetową www.6latek.pl, która działała niezależnie od strony resortu oświaty. Na stronie umieszczano m.in. opinie rodziców, którzy posłali dziecko w wieku sześciu lat do szkoły.
Na spotkaniu odniesiono się również do dokumentu "Szkolna rzeczywistość. Raport 2013/2014", przygotowanego przez autorów wniosku o przeprowadzenie ogólnopolskiego referendum edukacyjnego. Dokument Stowarzyszenia Rzecznik Praw Rodziców przesłano posłom i instytucjom odpowiedzialnym za edukację. W dokumencie tym, składającym się prawie w całości z cytatów z opinii rodziców, wskazano szkoły, które są nieprzygotowane na przyjęcie sześciolatków.
Kuratorium przeprowadziło kontrole doraźne we wszystkich 24 wymienionych w tym dokumencie szkołach z woj. śląskiego. "W 13 szkołach zarzuty kompletnie się nie potwierdziły, wręcz odwrotnie, są one czasami kuriozalne" - mówił Wilczak, odnosząc się do dokumentu. Poinformował, że wydano sześć zaleceń dla dziewięciu dyrektorów szkół, dotyczących m.in. organizacji pracy świetlicy, wzmocnienia dyżurów nauczycielskich, wydłużenia przerw, by dzieci po posiłku mogły dotrzeć na lekcje bez opóźnień. Wystosowano również m.in. dwa wnioski do organu prowadzącego o dostosowanie toalet do potrzeb młodszych dzieci.
Faber zaapelował, by wszelkie sygnały przekazywać kuratorium oświaty, gdyż - w jego ocenie - informacje powinny być zweryfikowane. "Nie możemy udawać, że nie ma problemów, ale na podstawie spraw, które są niepotwierdzone, nie możemy budować pewnego fałszywego wizerunku szkoły" - powiedział kurator.
W 1248 szkołach woj. śląskiego uczy się ok. 230 tys. dzieci, z czego w klasach pierwszych jest ok. 40 tys. dzieci. W tym roku do szkół poszło ok. 5,9 tys. sześciolatków.