Posiedzenie Sejmu rozpocznie się 23 maja i potrwa do 25 maja. Wniosek złożyli posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Jak stwierdzają w uzasadnieniu, minister edukacji narodowej ponosi odpowiedzialność za niebezpieczny kierunek zmian w polskiej oświacie "tym bardziej, że przy większości błędnych decyzji jakie podejmowała i podejmuje, arogancko odrzucała merytoryczne uwagi i propozycje zmian autorstwa opozycji oraz projekty obywatelskie." Wnioskodawcy uważają, że minister brakuje kompetencji do pełnienia stanowiska i wytykają jej błędy, jakie ich zdaniem popełniła.
"Liczymy na rzetelną i merytoryczną debatę. Jej wynik może być tylko jeden – dymisja Pani Minister i radykalna zmiana kierunku realizowanej polityki edukacyjnej państwa. Większościowa i koalicyjna dyscyplina głosowania nie może rozstrzygać o pozostawieniu na stanowisku ministra, za którego błędy i zaniechania zapłacą nasze dzieci i wnuki." - piszą w uzasadnieniu wniosku.