Początkowo kwota rezerwy subwencji oświatowej na rok 2011 została ustalona w wysokości 221,6 mln zł, w trakcie roku uległa jednak zwiększeniu do 230 mln zł (to efekt skorygowania i zmniejszenia subwencji poszczególnym jednostkom samorządu terytorialnego).
Cała suma rezerwy oświatowej została w ciągu roku rozdysponowana. Ze środków tych skorzystało łącznie 1607 jednostek samorządu terytorialnego. Wśród 1319 gmin, które sięgnęły w sumie po ponad 142 mln zł, było 766 gmin wiejskich (przyznano im łącznie kwotę 73,2 mln zł), 166 gmin miejskich (22,8 mln zł) i 387 gmin miejsko-wiejskich (46,4 mln zł).
Subwencję oświatową zwiększono z rezerwy także 216 powiatom na kwotę 54,3 mln zł. 60 miast na prawach powiatu otrzymało zgodnie z kryteriami podziału 30,5 mln zł. Niespełna 3 mln trafiło do 12 województw.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP