Decyzja związana jest z koniecznością dostosowania polskiego prawa do wymogów unijnych. Przyjęte rozwiązania wprowadzone zostaną do kodeksu pracy. Więcej w serwisie Kadry/ABC>>