Dobiegły końca staże zawodowe przewidziane w 2013 r. w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców. W tym roku wzięło w nich udział ponad 5 000 młodych osób, a w całym projekcie już ponad 7 000 uczniów i uczennic wszystkich szkół zawodowych z regionu. "Początkowo założyliśmy, że minimum 12 tys. osób skorzysta z tych form wsparcia w ramach całej inicjatywy. Mieliśmy jednak nadzieję, że projekt wzbudzi duże zainteresowanie i wskaźniki zostaną przekroczone", podkreśla Małgorzata Kawalec, koordynatorka projektu z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.
Uczniowie i uczennice zdobywali doświadczenie w firmach i instytucjach z branż zawodowych adekwatnych do kierunku kształcenia. Poza nauką konkretnych umiejętności zawodowych
i interpersonalnych, poznawali specyfikę pracy na danym stanowisku, charakterystykę branży, oczekiwania pracodawców wobec pracowników i pracownic oraz przyszłość danej profesji na rynku pracy, czyli dowiedzieli się jak wygląda zatrudnienie w konkretnym zawodzie i na jakim poziomie kształtują się zarobki. Wszyscy stażyści i stażystki otrzymali stypendium stażowe w kwocie tysiąca złotych brutto.
Najpopularniejszymi branżami okazały się turystyka, budownictwo, informatyka, elektronika, transport i gastronomia. Młodzież chętnie odbywała staże w restauracjach, barach, pizzeriach, hotelach, domach i ośrodkach pomocy społecznej. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również przedsiębiorstwa usługowo-handlowe, biura rachunkowe, szpitale, banki, szkoły, urzędy gmin oraz zakłady fryzjerskie.
Każdy ze stażystów posiadał opiekuna w firmie. Dodatkowo, kontrolę nad przebiegiem stażu, sprawowała szkoła. Stażyści i stażystki po zakończonym stażu otrzymywali zaświadczenie potwierdzające jego odbycie.
Praktyczne uzupełnienie teoretycznej wiedzy jest niezbędne w wykonywaniu przyszłej pracy, co potwierdzają sami uczniowie i uczenice. Staże są potrzebne i powinny stanowić nieodłączny element procesu edukacji zawodowej. "Wiedza zdobyta w szkole to tylko wiedza, a staż to praktyka", zaznacza jeden z nich, po czym dodaje, że bardzo chętnie by taką praktykę powtórzył.