"Pasja, życzliwość, chęć niesienia pomocy,  wrażliwość – te cechy składają się na postawę pracownika socjalnego i decydują o wartości jego pracy. Z tą pracą wiąże się także wielka odpowiedzialność za podejmowane decyzje, które wpływają na los konkretnego człowieka." - pisze rzecznik praw dziecka w liście opublikowanym na swojej stronie internetowej i dziękuje wszystkim pracownikom socjalnym za ich pełną poświęcenia postawę i profesjonalizm. 
"Sprawiają Państwo, że ludzie odzyskują wiarę  i zaczynają z optymizmem patrzeć w przyszłość. To właśnie  Państwu powierzają swoje troski i zmartwienia  ci, którzy często nie mają do kogo się zwrócić" - podkreśla RPD, życząc pracownikom socjalnym sukcesów w życiu zawodowym i osobistym. 
Pełna treść listu tutaj>>