Do RPD napłynęło wiele skarg od zaniepokojonych rodziców.
"Rodzice uważają, iż takie działania godzą w realizację prawa dziecka do edukacji, a im — rodzicom — utrudniają
możliwość decydowania o rozwoju zainteresowań i zdolności dzieci. Jednocześnie, rodzice deklarują chęć finansowania zajęć dodatkowych na zasadach, jakie funkcjonowały w latach poprzednich." - podkreśla rzecznik w wystąpieniu i prosi MEN o zbadanie sprawy. Pełna treść wystąpienia>>

Polecamy: Szumilas: prawo nie zabrania prowadzenia zajęć dodatkowych