W tym formy i zakres pomocy (m.in. grupy uczniów, którym zostanie udzielona pomoc, oraz wysokość tej pomocy), a także tryb postępowania w sprawie udzielenia pomocy (m.in. zakres zadań dla poszczególnych podmiotów realizujących program oraz dokumenty niezbędne do ubiegania się o pomoc oraz do jej rozliczenia).

 

W roku szkolnym 2023/2024:

  • pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub materiałów ćwiczeniowych będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w tym roku szkolnym do: branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, klas I i II czteroletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas III–VI dotychczasowej sześcioletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia prowadzonych w czteroletniej ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum sztuk plastycznych,
  • pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w tym roku szkolnym do: branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, technikum, klas I i II czteroletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas III–VI dotychczasowej sześcioletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia prowadzonych w czteroletniej ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum sztuk plastycznych.

 

W roku szkolnym 2024/2025:

  • pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub materiałów ćwiczeniowych będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w tym roku szkolnym do: branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, klas I–III czteroletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI dotychczasowej sześcioletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia prowadzonych w czteroletniej ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum sztuk plastycznych,
  • pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w tym roku szkolnym do: branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, technikum, klasy I–III czteroletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI dotychczasowej sześcioletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia prowadzonych w czteroletniej ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum sztuk plastycznych.

 

W roku szkolnym 2025/2026:

  • pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub materiałów ćwiczeniowych będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w tym roku szkolnym do: branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, klas I–IV czteroletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas V i VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia prowadzonych w czteroletniej ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum sztuk plastycznych,
  • pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w tym roku szkolnym do: branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, technikum, klas I–IV czteroletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas V i VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia prowadzonych w czteroletniej ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum sztuk plastycznych.