Konferencja odbędzie sie już 29 maja 2014 r. w Warszawie. Prelekcję pt.: "Wprowadzenie bezpłatnego podręcznika - konsekwencje organizacyjne, prawne i finansowe dla nauczycieli, dyrektorów i organów prowadzących" wygłosi Krzysztof Gawroński, redaktor naukowy i współautor publikacji "Meritum Prawo Oświatowe".
Drugi z wykładów dotyczący problemów prawnych poświęcony zostanie urlopom wypoczynkowym w placówkach oświatowych. Praktyczne porady dotyczące tej materii przekaże prawniczka Iwona Kobus.
Reszta spotkania poswięcona zostanie problemom związanym z zarządzaniem zespołem oraz samym sobą.
Prelekcję pt.: "Style zarządzania konfliktem – jak rozwiązywać nieporozumienia w zespole?" wygłosi Monika Warwicka.
Uczestnicy będą mieli również okazję zapoznać się z wynikami badań na temat kompetencji, jakie powinien posiadać dyrektor szkoły w XXI w. - przedstawi je Emilia Kowalczyk-Rumak.
Konferencję zakończą warsztaty dotyczące zarządzania samym sobą, na których uczestnicy poznają tajniki efektywnego organizowania swojego czasu. Więcej na temat AZDS>>

Formularz zgłoszenia>>

Polecamy: Samorządowcy: darmowy podręcznik może nas drogo kosztować