Rządowy podręcznik objęty jest licencją Creative Commons - Uznanie Autorstwa. Zezwala ona na: kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie i użytkowanie dzieła i wszelkich jego pochodnych pod warunkiem umieszczenia informacji o twórcy.
Jak jednak podkreśla MEN, licencja ta nie obejmuje zdjęć, do których prawa należą do agencji fotograficznych i do NBP.

Polecamy: Prawo autorskie i prawa pokrewne