Celem programu jest zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i innych placówkach oświatowych. Nacisk położony jest na przeciwdziałanie agresji i przemocy ze strony rówieśników w szkole, ale i rodziny oraz innych dorosłych. Na wykonanie programu w 2015 r. w budżecie państwa przeznaczono 6 mln zł.

Jak poinformowano w komunikacie po wtorkowym posiedzeniu rządu, ze środków programu zostanie sfinansowane m.in. dalsze prowadzenie ogólnopolskiej infolinii interwencyjno-informacyjnej dla uczniów oraz ich rodziców, nauczycieli oraz innych instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Dla dzieci i młodzieży dostępny jest telefon zaufania: 116 111 czynny przez 7 dni w tygodniu (w godz. 12–22). Pod tym numerem uczniowie mogą porozmawiać o swoich problemach, otrzymają wsparcie psychologiczne i profesjonalną pomoc.

Działa też infolinia: 800 100 100 dostępna przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku w godz. 12–18). Adresowana jest ona do rodziców, nauczycieli i instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Dzwoniąc pod ten numer można uzyskać informacje o możliwościach reagowania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży on-line, m.in. w sytuacjach kontaktu dziecka z niebezpiecznymi treściami lub publikacji zdjęć bez jego zgody. Funkcjonują też serwisy merytoryczne (www.116111.pl oraz www.800100100.pl).

W ramach środków z programu kontynuowana będzie też ocena szkół i placówek oświatowych realizujących politykę ochrony dzieci przed agresją i przemocą.Chodzi o realizację międzynarodowych standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem w szkołach i innych placówkach oświatowych. Ocena ma dotyczyć wdrożenia standardów np. przygotowania i realizacji polityki ochrony dzieci, monitorowania pracowników, zapewnienia im oraz dzieciom i rodzicom edukacji związanej z tematyką ochrony przed krzywdzeniem i przemocą oraz pomocy w takich sytuacjach.

Zaplanowano także lokalne konferencje inaugurujące program, szkolenia startowe i problemowe dla przedstawicieli szkół i innych placówek oświatowych, stworzenie oferty e-learningowej. Przewidziano organizację sieci jednostek wspierających działania lokalne (m.in. zorganizowane zostaną dwie edycje kursu studium przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci).

W ramach programu planowane jest też rozwijanie i wspieranie profilaktyki rówieśniczej w szkołach i placówkach w ramach współpracy międzyresortowej MEN i Komendy Głównej Policji. Chodzi o działania mające na celu ograniczenie patologii związanej z używaniem substancji psychoaktywnych, zwłaszcza narkomanii, agresji, przemocy i ksenofobii.

Rozwijane i wspierane będą również działania edukacyjne i profilaktyczne adresowane do dzieci i młodzieży dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Program "Bezpieczna i przyjazna szkoła" realizowany był w latach 2008-2013. Był odpowiedzią na wcześniejszy - wprowadzony przez rząd Jarosława Kaczyńskiego - program "Zero tolerancji dla przemocy w szkole". Jak napisano wówczas w uzasadnieniu projektu programu "szkoła powinna stosować kary, ale równolegle uczyć wartości społecznych, alternatywnych zachowań i ważnych umiejętności życiowych". W ubiegłym roku działanie programu przedłużono na lata 2014-2016. (PAP)

dsr/ jbr/