Konsultacja stanowi platformę dyskusji między młodymi ludźmi a decydentami na temat priorytetów europejskiej współpracy w dziedzinie polityki młodzieżowej.
Jak wskazuje Mirosław Sielatycki "tematem przewodnim Trio Polska-Dania-Cypr jest uczestnictwo młodzieży w życiu społecznym i demokratycznym Europy. W jego ramach cypryjska prezydencja skupi się na kwestiach dotyczących procesów integracji społecznej młodych imigrantów".
 
Celem konsultacji jest odpowiedź na pytanie: "jak sprawić, by każdy młody imigrant - niezależnie od miejsca swego pochodzenia i bagażu doświadczeń, które się z tym łączą - miał szansę integracji z lokalnym społeczeństwem państwa przyjmującego w duchu wzajemnego poszanowania, akceptacji i włączenia w życie społeczne?"
 
Opracowanie: Agnieszka Winiarska RPE WKP