Rada Ministrów podjęła 26 maja br. uchwałę w sprawie rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń” i wydała rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji tego programu – obydwa dokumenty przedłożył minister edukacji narodowej.

Jak poinformowano po wtorkowym posiedzeniu rzadu, w roku szkolnym 2015/2016 realizowany będzie program „Książki naszych marzeń”. Celem programu jest przede wszystkim zakup książek do bibliotek szkolnych w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych. Program realizuje obietnicę złożoną przez premier E. Kopacz w exposé, w którym zapowiedziała, że rząd będzie dbał o bogatszą ofertę książek w bibliotekach.

Wsparcie finansowe na zakup książek będzie przysługiwać organom prowadzącym publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej. W 2015 r. otrzymają na ten cel 20 mln zł z budżetu państwa, a program obejmie ponad 13 400 szkół.

Wielkość środków przyznanych szkołom na zakup książek do bibliotek szkolnych będzie zależeć od liczby uczniów. Maksymalne dofinansowanie dla szkół liczących:
- do 70 uczniów - do 1 000 zł;
- od 71 do 170 uczniów - do 1 300 zł;
- dla szkół liczących powyżej 170 uczniów - do 2 170 zł.

Warunkiem udzielenia wsparcia będzie zapewnienie przez organy prowadzące szkoły 20 proc. wkładu własnego na realizację zakupów. O środki z programu na zakup książek do bibliotek szkolnych dyrektorzy szkół mają wnioskować do organów prowadzących.

Za pieniądze z programu biblioteki szkolne będą kupować książki, które nie są podręcznikami. Książki te będą wybierane przez uczniów, dzięki czemu będą to lektury, które ich autentycznie interesują i są bliskie ich doświadczeniom w poznawaniu i rozumieniu współczesnego świata.

Uczniowie mają też być zachęcani przez nauczycieli i bibliotekarzy do wypożyczania książek na okres ferii letnich i zimowych, co powinno pogłębiać w nich nawyk czytania i podtrzymywać zainteresowanie czytaniem, rozbudzić ciekawość i inspirować do twórczego działania.

W ramach programu przewidziana jest także współpraca bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi i publicznymi bibliotekami pedagogicznymi. Biblioteki szkolne, w miarę możliwości, powinny konsultować zakupy nowości z pozostałymi bibliotekami publicznymi, aby gromadzone zbiory się uzupełniały. Biblioteki mają także wspólnie organizować wydarzenia służące popularyzacji i promocji czytelnictwa. Mogą to być np. spotkania z twórcami literatury dziecięcej i młodzieżowej, spotkania z rodzicami na temat wpływu czytania na rozwój intelektualny i emocjonalny dzieci.

Według rządowych założeń, podstawowym rezultatem programu ma być trwałe zainteresowanie młodych ludzi czytaniem. Aby tak się stało muszą doświadczyć przyjemności z czytania, odkryć w nim atrakcyjny sposób zdobywania wiedzy o świecie, rozwijania zdolności i zainteresowań, a także spędzania wolnego czasu.

Lidia Marciniak,Elżbieta Piotrowska-Albin
Kontrola zarządcza w oświacie [PRZEDSPRZEDAŻ]>>>