Letnia Akademia przygotowuje edukatorów do praktycznego realizowania i wdrażania w szkołach „dobrych doświadczeń wypracowanych pod auspicjami Rady Europy. Przeszkoleni uczestnicy promują zasady demokracji oraz poszanowanie praw człowieka w działaniach realizowanych w ich środowiskach.