Terenowe biura Rzecznika Praw Obywatelskich grożą samorządom zaskarżeniem do sądów administracyjnych uchwał w sprawie opłat za przedszkole – alarmuje w liście do redakcji Serwisu Samorządowego Mirosław Obrębski, ekspert w dziedzinie prawa oświatowego. Jego zdaniem, wykonanie poleceń RPO oznaczałoby złamanie prawa.
Do wielu gmin trafiły lub wkrótce wpłyną wnioski Pełnomocników Terenowych Rzecznika Praw Obywatelskich o podjęcie działań w sprawie usunięcia niezgodności z prawem w uchwałach dotyczących ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli. Na podjęcie tych czynności daje się gminom nie więcej niż miesiąc pod rygorem ich zaskarżenia do wojewódzkich sądów administracyjnych.
„Ta słuszna, skądinąd, idea zmusza gminy do łamania prawa, ponieważ w swoich uchwałach mają uwzględniać niezgodne z prawem przepisy rozporządzenia MEN w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. Rzecznik nie zwraca również uwagi na toczący się obecnie proces legislacyjny zmierzający do poprawy przepisów w tym zakresie oraz projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół – napisał Obrębski.
 
Źródło: Serwis Samorządowy PAP, 8.07.2010 r.