Uczniowie ci z dniem 1 września 2017 r. staną się uczniami klasy siódmej w ośmioletniej szkole podstawowej i nie będą powtarzać programu, którego nie zaliczyli z różnych przyczyn w roku szkolnym 2016/2017, lecz będą korzystać z całkiem innej podstawy programowej niż ta, która była przeznaczona dla uczniów klas pierwszych gimnazjum.

Adam Bodnar zwraca uwagę na jeszcze jeden problem, otóż uczniowie klas pierwszych gimnazjów, którzy nie otrzymają w tym roku promocji do następnej klasy, zdawali w poprzednim roku egzamin na zakończenie szkoły podstawowej, ponownie stając się uczniami szkoły podstawowej, będą zobowiązani jeszcze raz podejść do tego egzaminu.

Zdaniem RPO, powyższe sytuacje skłaniają do wniosku, że uchwalone ostatnio przepisy oświatowe doprowadzą do naruszenia praw obywatelskich we wskazanym wyżej zakresie.

Więcej: www.rpo.gov.pl/pl/content/reforma-edukacji-co-z-uczniami-ktorzy-nie-zdali-do-nastepnej-klasy

Źródło: www.brpo.gov.pl