Swoje wystąpienie Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich, skierował do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Poprosił także o stanowisko Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

RPO: konieczne uwzględnienie skali centylowej

Do RPO wpływa wiele skarg od osób, które nie dostały się na uczelnie medyczne - kwestionują one fakt, że uczelnie nie uwzględniają wyników matury podanych w skali centylowej.

Rzecznik zwracał już na to uwagę resortowi zdrowia, podkreślając, że uczzelnie, które  nie uwzględniają wyników matur w części prezentującej rezultaty w skali centylowej, mogą tym samym naruszać konstytucyjne prawa i wolności.

MZ: wynik w skali centylowej ma charakter pomocniczy

Resort zdrowia nie uznaje za wskazane uwzględniania wyniku w skali centylowej. Tłumaczy, że taki rezultat ma jedynie charakter pomocniczy.

Ponadto - według  Ministra Zdrowia - wynik w centylach może być wysoki nie tylko w efekcie bardzo dobrze zdanej matury, ale również w przypadku ogólnie bardzo słabego rocznika zdających. W piśmie do przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. Jana Szmidta RPO poprosił o stanowisko w całej sprawie.

Poziom trudności wyrównany

Jak tłumaczył nam dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dr Marcin Smolik, układający pytania dbają o to, by poziom trudności matur był porównywalny. Wahania wyników to często rezultat objęcia pytaniami innych zagadnień z podstawy programowej.

-  Mamy świadomość, że maturzystom może się wydawać, że ich arkusz jest trudniejszy niż wszystkie z zeszłych lat. Takie subiektywne uczucie ma jednak niewiele wspólnego z rzeczywistością. Najczęściej takie uwagi dotyczą arkuszy z biologii lub chemii - mówił dyrektor CKE w rozmowie z portalem  - W każdym roku sprawdzamy trochę inny zakres podstawy programowej niż w latach poprzednich i te zagadnienia, które się do tej pory nie pojawiały, mogą się wydawać zdającym bardziej skomplikowane. Pewne drobne wahnięcia poziomu trudności mogą wystąpić, ale temu zapobieglibyśmy jedynie, gdybyśmy co roku sprawdzali dokładnie to samo - tłumaczył.

Meblowanie szkolnej demokracji Maria Dudzikowa Polecamy:  Meblowanie szkolnej demokracji>>