- Obecny Kodeks karny nie przewiduje kwalifikowanej formy popełnienia przestępstwa z art. 156, gdy pokrzywdzonym jest dziecko, osoba nieporadna lub gdy sprawca działał ze szczególnym okrucieństwem. Sankcje karne przewidziane za popełnienie tego przestępstwa były przedmiotem krytyki środowisk prawniczych. Propozycja nowelizacji wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym, rozszerza instrumenty walki z aktami bezprawia, szczególnie wobec dzieci i rozszerza zakres swobody orzeczniczej sądu – przekonuje Marek Michalak.
RPD postuluje ogólne podwyższenie kary za to przestępstwo - chce, by czyn zagrożony był karą  pozbawienia wolności od 3 lat do 15 lat (obecnie od roku do 10 lat), a gdy pokrzywdzonym byłby małoletni, minimalna kara miałaby wynosić 5 lat więzienia.

RPD: przemoc wobec dzieci nie powinna ulegać zatarciu>>