Od 1 stycznia 2012 r. sądy mają obowiązek - w w terminie 7 dni - poinformować ośrodki adopcyjne o sytuacji prawnej dzieci, wobec których możliwe jest wszczęcie procedury adopcyjnej.
Jak podaje RPD "z kontroli NIK, dotyczącej lat 2008-2010 oraz pierwszego półrocza 2011 roku wynika, że sądy nie przekazują ośrodkom żadnych postanowień dotyczących opieki prawnej, ewentualnej jej zmiany, postanowień dotyczących pozbawienia władzy rodzicielskiej, a także - już po zakończeniu postępowania adopcyjnego - postanowienia o przysposobieniu".
Jak podkreśla Marek Michalak długotrwałe przebywanie małoletniego w środowisku zastępczym niezależnie od tego czy jest to piecza rodzinna czy instytucjonalna nie jest zgodne z jego interesem i nie wpływa na dziecko korzystnie. Pełna treść wystąpienia tutaj>>